SPOLOČNOSŤ

Spoločnosť bola založená na dlhodobých skúsenostiach získaných praxou v engineeringu, projektovaní a realizácii stavieb v projekčných spoločnostiach .
V súčasnosti spoločnosť pokračuje v rozvíjaní všestranných znalostí a skúseností jej zakladateľov v oblasti stavebníctva, technológií.

O NÁS

GS Pro s.r.o. poskytuje komplexné služby v oblasti engineeringu, projektovania, stavieb–pozemných, občianskych,  bytových, inžinierskych, priemyselných a dopravných.
Zárukou kvality našej práce sú odborne spôsobilí a skúsení pracovníci – projektanti pozemných, priemyselných a občianskych stavieb. Spoločnosť poskytuje služby pre domácich aj zahraničných zákazníkov.
GS Pro s.r.o. spolupracuje s odborníkmi v oblasti stavebníctva, priemyslu a energetiky.

PARTNERI

1 2 3 4 5 6